Svoz odpadů

Jak správně třídit odpad?

 

 

Do kontejnerů na sklo: 

Patří:  Jen sklo – podle kontejnerů roztříděné na bílé a barevné (nevratné lahve, sklenice, skleněné obaly, tabulové sklo).

 sklo_znacky

 Nepatří:  Zrcadla, drátěné, varné nebo tvrzené sklo, zlacená a pokovovaná skla, žárovky, zářivky, autoskla, porcelán a keramika.

 

Dodržujte tyto zásady:

 • Skleněné obaly dávejte do kontejneru čisté a zásadně bez obsahu.
 • Skleněné obaly s obsahem léků odevzdejte v lékárně.
 • Dříve než vhodíte láhev do sběrného kontejneru odstraňte uzávěry a zátky.
 • Také lehce zabarvené sklo patří do barevného skla.
 • Nenechávejte vedle kontejnerů rozbité tabule skla, hrozí poranění osobám pohybujícím se v okolí kontejneru. Sklo rozdělte a vhoďte do kontejneru.
 • V případě přeplnění kontejneru doneste sklo k dalšímu sběrovému místu.
 • Sklo zbytečně nerozbíjejte – nezapomeňte, že se dále třídí!

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 

Do kontejneru na plasty:

Patří: PET  lahve od nápojů, plastové obaly od potravin, láhve a obaly od čistících prostředků a kosmetiky, plastové sáčky a tašky, balící fólie, plastové kanystry, pěnový polystyren (v menších kusech), obaly od CD.

 plasty_znacky

Nepatří:   Nápojové kartony (tetrapak), znečištěné plasty, obaly se zbytky potravin, hračky, obaly z PVC (Polyvinylchlorid), podlahové krytiny (linoleum), trubky (novodur), hadice, kabely, pryžové výrobky (guma), textilie, CD,  DVD, diskety, audio a video kazety, plastový zdravotnický materiál, obaly od olejů.

Dodržujte tyto zásady:

 • Plasty odevzdávejte zásadně bez obsahu (zbytky potravin).
 • Plastové lahve vhazujte co možná nejvíce stlačené (např. je sešlápněte).
 • Do kontejneru nepatří obaly od olejů, barev a jiných chemikálií – jedná se o nebezpečný odpad.

Nadále je možné třídit plasty do pytlů dodaných firmou EKOLA (jsou k dispozici zdarma na obecním úřadě).

Do pytlů se může uložit:

 • Sešlápnuté PET lahve.
 • Kelímky od jogurtů, pomazánkových másel (vymyté bez hliníkových víček).
 • Plastové obaly od šampónů, saponátů a kosmetiky
 • Obalové folie, mikrotenové sáčky

Do pytlů nedávejte staré boty, textilie apod. Tento odpad nebude svozovou firmou odvezen.

Zavázané pytle odneste den před termínem svozu ke kontejnerům na plasty. 

 

Do kontejneru na papír:

Patří: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy – ovšem bez vazeb, bublinkové obálky bez plastových vnitřků.

 papir_znacky

Nepatří:   uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Použité dětské pleny.

 

Důrazně vás žádáme o dodržování pořádku v okolí sběrového místa! 

 

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu činí 500 Kč za poplatníka, splatný do 31.3.2023, podrobnější informace zde.

 Aktualizace 24.1.2019

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Svozový plán pro rok 2023.pdf)Svozový plán pro rok 2023[PDF]280 kB