Krizové situace

Důležitá čísla:

  • Hasičský záchranný sbor                       150
  • Zdravotní záchranná služba                   155
  • Policie České republiky                         158
  • Jednotné číslo tísňového volání             112

 

Postupy při řešení životních situací:

 

Další odkazy - pomoc obyvatelstvu

  • Pojmy krizové legislativy
  • Únik chemických látek - příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo
  • Příručka pro obyvatele - tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.

 

Další odkazy - pomoc školám