O obci

Původní ves byla založena kolem poloviny 13. století, můžeme se však domnívat, že k založení mohlo dojít o něco dříve. První písemná zmínka o Zálší se nalézá v zakládací listině Zbraslavského kláštera ze dne 10. srpna 1292, kde se nazývá „Salicz“ a tvořila část zboží uvedeného kláštera. V majetku kláštera však dlouho nezůstala, protože v listině krále Václava II. z roku 1304, kterou své předchozí darování pro zbraslavský klášter upravil a rozšířil, se již neuvádí.

Ve 13. století byli majiteli okolí Zálší páni ze Švábenic, starého českého rodu. Jeden z nich, Vítek ze Švábenic, majitel heřmanického panství (dnes České Heřmanice), se v Praze zadlužil, a proto prodal 27.července 1309 Zálší a Sloupnici Zderazskému klášteru za 412 kop pražských grošů. Jak dlouho bylo Zálší v majetku zderazských mnichů není přesně známo, ale můžeme předpokládat, že po husitských válkách byl majetek zderazských mnichů spojen s majetkem litomyšlských biskupů. V 16.století bylo Zálší již v držení Viléma Kostky z Postupic, jemuž patřilo litomyšlské panství. Roku 1547 připadla obec Zálší k panství brandýskému a v r.1652 k panství litomyšlskému, k němuž potom již stále náležela až do roku 1850. 

V této době se již mimo vlastní obec dělí na část zvanou „Kocanda“, kde bylo šest domů s hospodou, na část zvanou „Na Baště“ s dvěma domy a myslivnou a mlýn zvaný „Betlém“. Po roce 1850 se stává samostatnou a samosprávnou obcí, jejíž součástí se stala i vesnice Kosořín. V roce 1868 došlo k oddělení obce Kosořín od Zálší, ale 17. června 1964 je Kosořín se Zálším opět sloučen a 30. dubna 1976 byla k Zálší připojena také obec Nořín. Se změnou politických poměrů po roce 1989 došlo následně 17. března 1992 k oddělení Kosořína, který se stal opět samostatnou obcí.

Pojmenování obce připomíná, že byla „za olší“ = „Záolší“ = „Zálší“, neboli za olšemi, protože celá krajina byla bohatá na vodu a olše rostou zejména tam, kde je dostatek vláhy.

Ve vsi jsou převážně zachovány původní statky a chalupy, v části „Kocanda“ je „hostinec Kocanda“ V katastru obce stojí u rybníka Lačnova mlýn Betlém (kolem r.1760), technická památka II. kategorie. Dále je do seznamu památek zapsaná suška na ovoce na zahradě statku č.12.