Potřebuji vyřídit

Zvolte kategorii

Převzetí občanského průkazu

+

Vyhotovený občanský průkaz (dále jen OP) vyzvedne osobně:

  • občan starší 15 let,
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník, tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
  • za občana staršího 18 let člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Žádost o občanský průkaz

+

Platný občanský průkaz (OP) musí mít každý občan starší 15 let, který nemá omezenou svéprávnost a má trvalý pobyt v České republice.

Občanský průkaz může být na žádost vydán i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Občanský průkaz může být vydán občanovi, jehož svéprávnost byla omezena.