Poplatky

Sazba poplatku za odpady

Sazba poplatku za odpady na rok 2024 činí 600,- Kč za jednoho poplatníka nebo nemovitost. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března.

Osvobození od poplatku – viz čl. 6 OZV č. 2/2023 obce Zálší o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na úřadu obce nebo převodem na účet 203832720/0600.

Variabilní symbol je číslo popisné, za které je poplatek hrazen. Specifický symbol je 1340

Sazba poplatku za psa

Sazba poplatku ze psů na rok 2024 činí za každého psa 150,- Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března.

Osvobození od poplatku – viz čl. 6 OZV č. 1/2023 obce Zálší o místním poplatku ze psů.

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na úřadu obce nebo převodem na účet 203832720/0600.

Variabilní symbol je číslo popisné poplatníka, za kterého je poplatek hrazen. Specifický symbol je 1341