Informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za rok 2018