Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do 1/3 Parlamentu ČR