Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí