Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Zálší