Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volbu prezidenta ČR