Oznámení veřejnou vyhláškou - převzetí lesních hospodářských osnov