Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024

Datum vyvěsení 14. 12. 2023