Rozhodnutí - veřejná vyhláška - povolení k vypouštění přečištěných vod do vod povrchových z kanalizace pro veřejnou potřebu obce Zálší.