Veřejná vyhláška - návrh OOP - MÚP na sil. III/3176 v k.ú. Zálší u Chocně