Veřejna vyhlaška o možnosti převzít písemnost Rajský, Rajská, Dušková