Veřejná vyhláška o možnosti vyzvednout písemnost - Daniel Příhoda