Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kosořín a části k.ú. Choceň