Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení "Kanalizace a ČOV v obci Zálší".