Vodovod Zálší, Vračovice Nořín - náklady pro výpočet pro vodné a stočné