Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu