Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zálší konaného dne 6.11.2014 od 19:00 hod.