Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - "Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje".