Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe".