Záměr obce prodat obecní pozemky za účelem bytové výstavby