Záměr obce Zálší pronajmout místnost - nebytový prostor