Závěrečný účet DSO Mikriregion Vysokomýtsko za rok 2015 a Návrh rozpočtu na rok 2016