Závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015.