Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Zálší za rok 2013