Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zálší za rok 2008