Převzetí občanského průkazu

22. 2. 2023

Vyhotovený občanský průkaz (dále jen OP) vyzvedne osobně:

  • občan starší 15 let,
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník, tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
  • za občana staršího 18 let člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.