Převzetí občanského průkazu

Vyhotovený občanský průkaz (dále jen OP) vyzvedne osobně: občan starší 15 let, za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, za občana staršího 15 let, kterému…Read more

Žádost o občanský průkaz

Platný občanský průkaz (OP) musí mít každý občan starší 15 let, který nemá omezenou svéprávnost a má trvalý pobyt v České republice. Občanský průkaz může být na žádost vydán i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR. Občanský průkaz může být vydán občanovi, jehož svéprávnost byla omezena.