Žádost o občanský průkaz

22. 2. 2023

Platný občanský průkaz (OP) musí mít každý občan starší 15 let, který nemá omezenou svéprávnost a má trvalý pobyt v České republice.

Občanský průkaz může být na žádost vydán i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Občanský průkaz může být vydán občanovi, jehož svéprávnost byla omezena.