Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚP Zálší